Využite zimné zľavy až 22% na bestsellery aj darčekové balíčky

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom tohto dokumentu vydaného spoločnosťou ČNP SR s. r. o. je poskytnúť informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov v súvislosti s Nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov ("GDPR"). Tento dokument je účinný od 25. 5. 2018.

1. Identifikácia správcu osobných údajov

Správcovia osobných údajov sú:
ČNP SR s. r. o., so sídlom Mariánske nám. 29/6, Žilina 010 01, IČO: 46783393, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 78072/L (ďalej tiež „ČNP SR“)

Český národní podnik s.r.o., se sídlem Melantrichova 970/17B, 110 00 Praha 1, IČ: 496 87 387

a dále správci a zpracovateli franšízy, které sdílejí data zákazníků a objednávek

VisViva, s.r.o., so sídlom Bernolákova 703/54, 953 01 Zlaté Moravce, Slovensko, IČO: 468 83 665

Ohľadom požiadaviek alebo otázok v súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovedného pracovníka dostupného na gdpr@manufaktura.sk

2. Aké vaše osobné údaje spracovávame a na aký účel?

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o naše produkty, služby a ich kúpu, resp. uzavretie zmluvy o kúpe tovaru. (Napr. v rámci objednávky z e-shopu, návšteva webovej prezentácie, registrácia, nákup v kamennom obchode, a pod.). Ide o osobné údaje všeobecnej kategórie - najmä identifikačné a kontaktné údaje.

2.1. Nákup tovaru v e-shope, dodanie tovaru - uzavretie a plnenie zmluvy

Tieto údaje sú potrebné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, fakturáciu, dodanie tovaru a ďalšie účely vyplývajúce zo zákona. Ide najmä o tieto údaje:
• Meno a priezvisko,
• Kontaktná a / alebo doručovacia adresa,
• E-mail,
• Telefón,
• Platobné údaje (prvých 6 znakov platobnej karty), ktoré uložíme k Vášmu účtu (iba pri využívaní platených služieb ako je napr. nákup v našom e-shope, atď.) - podľa platobnej brány

Osobné údaje na tieto účely sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie ďalších právnych povinností vyplývajúcich zo zákona a / alebo zo zmluvného vzťahu (ide napr. o daňovú evidenciu, fakturáciu, premlčaciu lehotu, a pod.).

2.2. Registrácia do zákazníckeho účtu

K plnému využitiu služieb zákazníckeho systému je potrebné sa zaregistrovať. K tomuto účelu spracovávame nasledujúce osobné údaje:
• Meno, priezvisko,
• Kontaktná a / alebo doručovacia adresa,
• E-mail,
• Telefón,
• Údaje o zakúpenom tovare a platobnej morálke

V prípade, že zrušíte svoj zákaznícky účet, budú Vaše osobné údaje spracovávané ešte po dobu nevyhnutne nutnú na splnenie ďalších právnych povinností.

2.3. Ďalšie údaje (napr. návšteva webu-cookies)

Osobné údaje, ktoré od Vás získame tým, že používate naše služby. Ide o:
• IP adresa,
• súbory cookies (v prípade online služieb),
• záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných ČNP SR získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači. Záznamy sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných ČNP SR a internetovú reklamu,
• prípadne iný online identifikátor

Viac informácií ohľadom cookies nájdete nižšie v tomto dokumente.

2.4. Kamerové záznamy zo značkových predajní ČNP SR a z priestorov ČNP SR

ČNP SR umiestňuje do značkových predajní ČNP SR a priestorov ČNP SR kamery z dôvodu ochrany a bezpečnosti zákazníkov ČNP SR a ochrany majetku a záujmov ČNP SR. Ide teda o oprávnený záujem ČNP SR. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením. Kamerový záznam je dostupný 3 dni spätne.

2.5. Marketingové účely (napr. zasielanie newsletterov pod.)

Ak ste udelil / a súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom e-mailu (novinky, informácie o produktoch, akciách, a pod. ), bude spracovanie osobných údajov pre tento účel prebiehať po dobu 3 rokov, alebo kým súhlas neodvoláte. Odhlásenie je možné vykonať v nastavení služby, pre ktorú sa používateľ k odberu takýchto oznámení zaregistroval, prípadne e-mailom na gdpr@manufaktura.sk.

2.6. Vernostný program

Registrácia do vernostného programu slúži na zber bodov za nákupy na e-shope aj v kamenných predajniach po celej SR. Za získané body je možné v zákazníckom účte uplatniť zľavové poukážky na ďalší nákup. Ďalej je možné sa prihlásiť k odberu newsletterov. Vernostný program tiež uchováva históriu vašich nákupov, vrátane možnosti zasielania elektronických účteniek a umožňuje predvyplnenie údajov pri nákupe cez e-shop. Do vernostného programu je možné sa prihlásiť na našich webových stránkach alebo v kamennej pobočke, v kamennej pobočke je nutné sa pred platením identifikovať elektronickou vernostnou kartou Člena klubu. V rámci vernostného programu spracovávame nasledujúce všeobecné kategórie osobných údajov :

  • Meno, priezvisko
  • Adresa
  • E-mail, telefón
  • História nákupov
  • Pohlavie, rok narodenia - sú potrebné na overenie vekovej hranice pre prihlásenie
  • Prihlasovacie údaje

3. Cookies

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača.
Súbory cookies nám napr. umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho e-mailového účtu, pri autorizácii platby, atď.) alebo prispôsobiť webové stránky užívateľským preferenciám. Súbory cookies tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielené on-line inzercie na webových stránkach ČNP SR aj mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho, aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.
Typy používaných cookies sú nasledovné:
- Nastavenie webu
- Zabezpečenie webu, overovanie používateľov, prevencia podvodného využitia, ochrana užívateľských dát
- Procesy umožňujúce poskytovanie služieb webu
- Stav relácie, správanie návštevníkov
- Analytické cookies - Google Analytics
- Rozšírenie, pluginy, systémy tretích strán
Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť náš určitý produkt. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov. Ak nechcete tieto cookies ukladať, je možné ich používanie zablokovať.

4. Forma spracovania a prístupy k osobným údajom

Pre zabezpečenie Vašich osobných údajov sa prijali vhodné organizačné a technické zabezpečenia vychádzajúce z GDPR vrátane riadenia prístupov k osobným údajom. Spoločnosť vykonáva pravidelné audity v oblasti bezpečnosti dát a osobných údajov. Vaše osobné údaje budú uchovávané tak elektronicky ako aj písomne. Dáta v elektronickej podobe sú ukladané na zdieľané disky v datacentre našej spoločnosti. Prístupy k osobným údajom na zdieľané disky majú len zamestnanci spoločnosti, pričom sú ďalej obmedzené a riadené. Písomná dokumentácia je uchovávaná v uzamykateľných kartotékach, do ktorých majú prístup len určení zamestnanci spoločnosti. Likvidácia elektronických i písomných dát prebieha pravidelne podľa skartačného poriadku.

5. Príjemcovia osobných údajov – spracovatelia

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
• Podieľajúce sa na dodaní tovaru / realizácii platieb,
• Zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby s prevádzkovaním webovej prezentácie,
• Zaisťujúci služby daňové, účtovné, a pod.,
• Zaisťujúci marketingové služby
• Franšízy / Franšízy

Správcovia osobných údajov nemajú v úmysle prenášať osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ). Prenos osobných údajov prebieha medzi Českou republikou a Slovenskom na základe zmluvy.

6. Vaše práva?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte nasledujúce práva:
• Právo na informáciu o spracovaní osobných údajov,
• Právo na prístup k osobným údajom,
• Právo na editáciu osobných údajov,
• Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť "zabudnutý") v prípadoch, keď pominul účel / lehota spracovania osobných údajov,
• Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
• Právo požadovať prenesenie osobných údajov,
• Právo namietať alebo sťažovať sa proti spracovaniu osobných údajov v určitých prípadoch,
• Právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (na marketingové účely) kedykoľvek odvolať,
• Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov na posta@uoou.cz v prípade, že budete mať podozrenie na nezákonné spracovanie Vašich osobných údajov.

7. Záverečné ustanovenia

V prípade akejkoľvek požiadavky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov využite prosím e-mail: gdpr@manufaktura.sk.
V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.
ČNP SR s. r. o., Poverenec na ochranu osobných údajov, Mariánske nám. 29/6, Žilina 010 01, alebo e-mail: gdpr@manufaktura.sk.

V Žiline, dňa 23.8.2021
Verzia 05 zo dňa 23.8.2021

Dokument na stiahnutie TU

 

Informácie o tom, ako spracovávame a chránime Vaše osobné údaje, nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.