-20 % na Hviezdy mesiaca: Vyskúšajte pleťovú masku a pleťovú hmlu z kolekcie Lúka

Moja predajňa
Central Bratislava, Bratislava

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov v súvislosti s Nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov („GDPR“). Tento dokument je účinný od 08.05.2024.

1. Identifikácia správcu osobných údajov

Spoloční správcovia osobných údajov sú:

 • MANUFAKTURA s.r.o. so sídlom Melantrichova 970/17, 110 00 Praha 1, IČO: 031 27 371 (ďalej len Manufaktura),
 • Český národní podnik s.r.o., so sídlom Melantrichova 970/17B, 110 00 Praha 1, IČO: 496 87 387 (ďalej len ČNP),
 • ČNP SR s. r. o., so sídlom Mariánske nám. 29/6  010 01 Žilina, IČO: 46783393

a ďalej správcovia a spracovatelia franšízy, ktorí zdieľajú dáta zákazníkov a objednávok:

 • Jana Dutková, so sídlom 1. Máje 1526/66, 703 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 447 34 468,
 • Jana Mohylová, so sídlom Krásná 170, 739 04, IČO: 017 75 791,
 • VisViva, s.r.o., so sídlom Bernolákova 703/54, 953 01 Zlaté Moravce, Slovensko, IČO: 468 83 665.

Ohľadom požiadaviek alebo otázok v súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovedného pracovníka dostupného na gdpr@manufaktura.cz alebo gdpr@manufaktura.sk.

2. Aké vaše osobné údaje spracovávame a na aký účel?

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o naše produkty, služby a ich kúpu, resp. uzavretie zmluvy o kúpe tovaru (napr. v rámci objednávky z e-shopu, návšteva webovej prezentácie, registrácia, nákup v kamennom obchode a pod.).

Ide o osobné údaje všeobecnej kategórie – najmä identifikačné a kontaktné údaje. Viac informácií na konkrétne účely, pozrite kapitoly nižšie.

2.1. Nákup tovaru na e-shope, dodanie tovaru – uzatvorenie a plnenie zmluvy

Tieto údaje sú nutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, fakturáciu, dodanie tovaru, reklamácie a ďalšie účely vyplývajúce zo zákona. Ide najmä o:

 • Meno a priezvisko,
 • kontaktná a/alebo doručovacia adresa,
 • e-mail,
 • telefón,
 • platobné údaje (prvých 6 znakov platobnej karty), ktoré uložíme k vášmu účtu (iba pri využívaní platených služieb ako je napr. nákup na našom e-shope atď.) – podľa platobnej brány

Osobné údaje na tieto účely sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie ďalších právnych povinností vyplývajúcich zo zákona a/alebo zo zmluvného vzťahu – lehoty potrebné na reklamáciu 2 roky, fakturácia 5 rokov, archivácia 10 rokov, premlčacia lehota 3 roky.

2.2. Registrácia do zákazníckeho účtu na webe, vernostný program

Na plné využitie služieb zákazníckeho systému a vernostného programu je potrebné sa zaregistrovať. Na tento účel spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • Meno, priezvisko,
 • kontaktná a/alebo doručovacia adresa,
 • e-mail,
 • heslo,
 • telefón,
 • dátum narodenia (registrujúci musí byť starší ako 18 rokov),
 • pohlavie,
 • údaje o zakúpenom tovare a platobnej morálke.

Registrácia do vernostného programu slúži na zber bodov za nákupy na e-shope aj v kamenných predajniach po celej SR. Za body získa zľavu, ktorú môže uplatniť v kamenných obchodoch Manufaktura alebo v internetovom obchode manufaktura.sk. Ďalej je možné si nastaviť odber newsletterov.

Vernostný program taktiež uchováva históriu vašich nákupov, vrátane možnosti zasielania elektronických účteniek a umožňuje predvyplnenie údajov pri nákupe cez e-shop.

Do vernostného programu je možné sa prihlásiť na našich webových stránkach, v kamennej pobočke je nutné sa pred platením identifikovať elektronickou vernostnou kartou člena klubu.

V prípade, že zrušíte svoj zákaznícky účet, budú vaše osobné údaje spracovávané ešte po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie ďalších právnych povinností – lehoty potrebné na reklamáciu 2 roky, fakturácia 5 rokov, archivácia 10 rokov, premlčacia lehota 3 roky.

2.3. Ďalšie údaje (napr. návšteva webu – cookies)

Osobné údaje, ktoré od vás získame tým, že používate naše služby. Ide o:

 • IP adresa,
 • súbory cookies (v prípade online služieb),
 • záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných Manufakturou získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači. Záznamy sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných Manufakturou a internetovou reklamou,
 • Prípadne iný online identifikátor.

Viac informácií ohľadom cookies nájdete nižšie v tomto dokumente.

2.4. Kamerové záznamy zo značkových predajní ČNP a z priestorov ČNP

ČNP umiestňuje do značkových predajní ČNP a priestorov ČNP kamery z dôvodu ochrany a bezpečnosti zákazníkov ČNP a ochrany majetku a záujmov ČNP. Ide teda o oprávnený záujem ČNP. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením. Kamerový záznam je dostupný 3 dni spätne.

Viac informácií o kamerových záznamoch získate na gdpr@manufaktura.cz nebo gdpr@manufaktura.sk.

2.5. Marketingové účely (napr. zasielanie newsletterov a pod.)

Pokiaľ ste udelil/a súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom e-mailu (novinky, informácie o produktoch, akciách, a pod.), bude spracovanie osobných údajov na tento účel prebiehať po dobu 3 rokov, alebo pokiaľ súhlas neodvoláte.

Odhlásenie je možné vykonať v nastavení služby, pre ktorú sa užívateľ na odber takýchto oznámení zaregistroval, poprípade e-mailom na gdpr@manufaktura.cz alebo gdpr@manufaktura.sk.

Po odvolaní vášho súhlasu alebo po uplynutí lehoty udeleného súhlasu budeme váš súhlas uchovávať ešte po dobu 3 rokov premlčacej lehoty.

2.6. Cookies

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých používateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača.

Súbory cookies nám napr. umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho užívateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho e-mailovému účtu, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť webové stránky užívateľským preferenciám.

Súbory cookies tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových stránkach Manufaktury aj mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa bez toho, aby bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Typy používaných cookies sú nasledujúce:

 • Nastavenie webu,
 • zabezpečenie webu, overovanie užívateľov, prevencia podvodného využitia, ochrana užívateľských dát,
 • procesy umožňujúce poskytovanie služieb webu,
 • stav relácie, správanie návštevníkov,
 • analytické cookies – Google Analytics,
 • cookies určené pre marketing - kontaktné údaje e-mail, telefón, meno, priezvisko, krajina, PSČ, ID zariadenia (cielená reklama PPC cez Google), - tu prosím o kontrolu zoznamu osobných údajov,
 • rozšírenie, pluginy, systémy tretích strán.

Vy, ako používatelia, máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť náš určitý produkt, prípadne vám nebude zobrazovaná relevantná reklama. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov. Pokiaľ nechcete tieto cookies ukladať, je možné ich používanie v prehliadači zablokovať.

Za účelom spracovania cookies sú využívaní spracovatelia osobných údajov, viac v kapitole 4. Príjemcovia osobných údajov.

2.7.Výberové konania – uchádzači o zamestnanie

V prípade, že nám zašlete svoj životopis, budú vaše osobné údaje vzťahujúce sa k výberovému konaniu spracovávané po dobu trvania výberového konania. Váš životopis bude zlikvidovaný do 3 mesiacov od ukončenia výberového konania. Pokiaľ nám dáte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov do ďalších výberových konaní, bude Váš životopis uchovaný ešte po dobu 5 rokov.

Niektoré vaše osobné údaje môžu byť uchované po dobu 3 rokov od ukončenia výberového konania z dôvodu právnych nárokov plynúcich z premlčacej lehoty

3. Forma spracovania a prístupy k osobným údajom

Na zabezpečenie vašich osobných údajov boli prijaté vhodné organizačné a technické zabezpečenia vychádzajúce z GDPR vrátane riadenia prístupov k osobným údajom. Spoločnosti vykonávajú pravidelné ročné audity v oblasti bezpečnosti dát a osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané ako elektronicky, tak aj písomne. Dáta v elektronickej podobe sú ukladané na zdieľané disky v datacentre našej spoločnosti. Prístupy k osobným údajom na zdieľané disky majú iba zamestnanci spoločností, pričom sú ďalej obmedzené a riadené.

Písomná dokumentácia je uchovávaná v uzamykateľných kartotékach, do ktorých majú prístup iba určení zamestnanci spoločnosti. Likvidácia elektronických aj písomných dát prebieha pravidelne podľa skartačného poriadku.

4. Príjemcovia osobných údajov – spracovatelia

Príjemcami osobných údajov sú osoby:

 • Podieľajúce sa na dodaní tovaru/realizácii platieb,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby s prevádzkovaním webovej prezentácie,
 • zaisťujúce služby daňové, účtovné, a pod.,
 • zaisťujúce marketingové služby ako PPC reklama (Google LLC),
 • franšízy.

Správcovia osobných údajov nemajú v úmysle priamo zasielať osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ). Odovzdávanie osobných údajov prebieha medzi Českou republikou a Slovenskom na základe zmluvy. Odovzdávanie osobných údajov medzi správcom a spracovateľmi prebieha na základe zmluvy.

Zdieľanie osobných údajov môže prebiehať na úrovni platforiem Google LLC (Google Ads, Youtube), Meta Platforms (Facebook, Instagram), Microsoft (Office, LinkedIn) - USA.

5. Aké máte práva?

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte nasledujúce práva:

 • Právo na informáciu o spracovaní osobných údajov,
 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na editáciu osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v prípadoch, keď pominul účel/lehota spracovania osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • právo požadovať prenesenie osobných údajov,
 • právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov v určitých prípadoch,
 • právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (na marketingové účely) kedykoľvek odvolať,
 • právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov na posta@uoou.cz alebo statny.dozor@pdp.gov.sk v prípade, že budete mať podozrenie na protiprávne spracovanie svojich osobných údajov.

6. Záverečné ustanovenia

V prípade akejkoľvek požiadavky ohľadom spracovania svojich osobných údajov využite, prosím, e-mail: gdpr@manufaktura.cz alebo gdpr@manufaktura.sk.

V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom.

Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s vami monitorovaná.

Manufaktura s.r.o., Povereník pre ochranu osobných údajov, Melantrichova 970/17B, 110 00 Praha 1, alebo e-mail: gdpr@manufaktura.cz alebo gdpr@manufaktura.sk.

V Žiline dňa 8. 5. 2024

 

Podmienky spracovania osobných údajov 8. 5. 2024 na stiahnutie TU

Podmienky spracovania osobných údajov 17. 1. 2023 na stiahnutie TU

Podmienky spracovania osobných údajov 23. 8. 2021 na stiahnutie TU

 

Pridajte sa k nám

 • Špeciálne ponuky, darčeky k nákupu
 • 30 bodov na začiatok :)
 • Body zbierate v predajniach i v e-shope
Registrovať sa

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.